Grupa odtwarza pruski regiment piechoty Alt Kreytzen z początku wojny siedmioletniej (1756 - 63). Działamy w ramach stowarzyszenia o nazwie Sudeckie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej. Siedziba grupy mieści się w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Bierzemy udział w imprezach osiemnastowiecznych w Polsce, Niemczech i Czechach, oraz w niektórych imprezach napoleońskich w Polsce. Organizujemy biwaki, przemarsze i szkolenia dla własnych żołnierzy. Posługujemy się oryginalnymi komendami w języku niemieckim, pochodzącymi z regulaminu piechoty z 1743 r. Na bieżąco jednak używamy języka polskiego. Staramy się być jak najbardziej epokowi, aby jak najbardziej zbliżyć się do sposobu życia żołnierza 250 lat temu.

Grupę tworzy poddodział fizylierów z Leibkompanii, pod wodzą kapitana. Grupa liczy obecnie ponad 30 osób, żołnierzy i cywili, a członkowie pochodzą z zachodniej Polski - z Opola, Świdnicy, Jeleniej Góry, Wrocławia, Słubic i Dębna. Większość wyposażenia i uzbrojenia jest naszą własnością. Część wykonujemy sami, część zamawiamy u różnych wytwórców.


Grupa na polu bitwy pod Kunowicami, na stokach Krowiego Jaru. W roli Króla - Gerd Jacob


W dniu 23 maja 2009 otrzymaliśmy osiem karabinów Brown Bess od Miasta Świdnica. Broń została zakupiona w ramach programu "Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza" (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej, Cel 3. W ramach tego programu została zawarta umowa o współpracy między regimentem a miastem Świdnica, w wyniku której otrzymaliśmy jeszcze 20 czapek fizylierskich i 11 namiotów. Współorganizujemy również imprezy historyczne w Świdnicy.

Wielbicieli pruskiego drylu, desperatów zmęczonych życiem i miłośników historii zapraszamy w nasze szeregi. Nasza grupa jest otwarta dla wszystkich chętnych. Król potrzebuje przede wszystkim fizylierów, ale również flecistów, doboszy i chorążego. Aby zostać żołnierzem naszej grupy, należy tylko mieć chęć i wszystkie przednie zęby, potrzebne do odgryzania nabojów. Osoby niepełnoletnie przyjmujemy po uzyskaniu zgody prawnych opiekunów. Ze strony formalnej wymagamy wstąpienia do stowarzyszenia, o którym więcej można przeczytać w ostatniej zakładce.

Skompletowanie wyposażenia nie jest łatwe, ale pomagamy na tyle, ile jest to możliwe. Zdajemy sobie sprawę z tego, że decyzja o wstąpieniu rodzi spore wydatki, dlatego umożliwimy kandydatom udział w jakiejś imprezie, aby mogli się przekonać, co robimy i co go czeka po wstąpieniu do armii.

Nasze hasło to: "Przyjdź do pruskiej armii, zanim pruska armia przyjdzie po Ciebie ..."

kontakt: Krzysztof Czarnecki, Kapitan
tel: 603 244-245
regiment@altkreytzen.org.pl