1 styczeń 1741 zajęcie Świdnicy przez oddziały pruskie korpusu marszałka Schwerina
5 styczeń 1762 śmierć carycy Elżbiety II
12 styczeń 1721 urodził się książę Ferdinand von Braunschweig – Wolfenbüttel, późniejszy feldmarszałek
14 styczeń 1742 król Fryderyk II osobiście ćwiczy z regimentem Garde du Corps w Tiergarten
16 styczeń 1756 zawarcie Konwencji Westminsterskiej między Anglią i Prusami
17 styczeń 1701 ustanowienie przez Fryderyka III Wielkiego Orderu Czarnego Orła
17 styczeń 1709 zespolenie Berlina, Cölln i Friedrichswerder w jedno miasto
18 styczeń 1701 ustanowienie Królestwa Prus w Królewcu
18 styczeń 1726 urodził się książę Heinrich von Preussen
20 styczeń 1746 zwolnienie Berlina, Magdeburga, Wrocławia i Szczecina od obowiązku rekrutacyjnego
22 styczeń 1758 zajęcie Królewca przez rosyjską armię generała Fermora
24 styczeń 1712 urodził się Fryderyk II, zwany później Wielkim
26 styczeń 1786 śmierć generała Hansa Joachima von Zietena

1 luty 1705 zmarła królowa Sophie Charlotte
3 luty 1721 urodził się Friedrich Wilhelm Freiherr von Seydlitz – Kurzbach, późniejszy generał kawalerii
14 luty 1745 bitwa pod Bystrzycą Kłodzką (Pławnica - Plomnitz)
15 luty 1763 zawarcie pokoju w Hubertusburgu, kończącego wojnę siedmioletnią
16 luty 1620 urodził się Fryderyk Wilhelm, późniejszy Wielki Elektor
17 luty 1772 rosyjsko – pruskie porozumienie w sprawie pierwszego podziału Polski
20 luty 1733 urodził się Wilhelm René de l’Homme de Courbière, późniejszy marszałek
25 luty 1713 zmarł król Fryderyk I, na tron wstąpił jego syn, Fryderyk Wilhelm I

7 marzec 1715 urodził się Ewald von Kleist, żołnierz i poeta (śmiertelnie ranny pod Kunowicami)
8 marzec 1741 zdobycie twierdzy głogowskiej przez oddziały feldmarszałka Anhalt – Dessau
10 marzec 1776 urodziła się Luise von Mecklenburg-Strelitz, późniejsza królowa
14 marzec 1745 utrata twierdzy w Koźlu przez armię pruską
26 marzec 1753 Wolter opuszcza Prusy
30 marzec 1763 powrót Fryderyka Wielkiego do Berlina po wojnie siedmioletniej

2 kwiecień 1748 Fryderyk II kończy prace nad „Generalprinzipien des Krieges“
4 kwiecień 1707 urodził się Hans Karl von Winterfeldt, późniejszy generał lejtnant
9 kwiecień 1747 śmierć feldmarszałka Leopolda I, księcia von Anhalt – Dessau
10 kwiecień 1741 bitwa pod Małujowicami (Mollwitz)
14 kwiecień 1745 położenie kamienia węgielnego pod budowę pałacu Sanssouci pod Poczdamem
16 kwiecień 1758 zdobycie Świdnicy przez pruski korpus generała Treskowa
21 kwiecień 1742 zdobycie twierdzy kłodzkiej przez armię pruską
21 kwiecień 1757 bitwa pod Libercem (Reichenberg)
23 kwiecień 1730 urodził się książę Ferdinand von Braunschweig
28 kwiecień 1723 król Fryderyk Wilhelm I wydaje edykt przeciwko nieostrożnemu i niebezpiecznemu paleniu tytoniu
28 kwiecień 1742 kapitulacja twierdzy kłodzkiej przed armią pruską.

1 maj 1756 zawarcie umowy w Wersalu miedzy Austrią i Francją
2 maj 1741 kapitulacja twierdzy brzeskiej przed armią pruską
3 maj 1774 zmarł generał Ernst Heinrich August Baron de la Motte Fouqué
6 maj 1757 bitwa pod Pragą
8 maj 1747 Johann Sebastian Bach koncertuje przed królem Fryderykiem Wielkim
9 maj 1688 zmarł Wielki Elektor Fryderyk Wilhelm
13 maj 1779 pokój w Cieszynie, kończący wojnę o sukcesję bawarską
14 maj 1699 urodził się Hans Joachim von Ziethen, późniejszy generał kawalerii
17 maj 1742 bitwa pod Chotusicami (Chotusitz)
20 maj 1758 początek oblężenie twierdzy w Ołomuńcu
25 maj 1745 zdobycie twierdzy Koźle przez austriacki korpus gen. Buccowa
28 maj 1695 położenie kamienia węgielnego pod arsenał w Berlinie przez księcia elektora Fryderyka III
31 maj 1740 śmierć Fryderyka Wilhelma I. Objęcie tronu przez Fryderyka II.

3 czerwiec 1740 zniesienie tortur przez Fryderyka II
4 czerwiec 1745 bitwa pod Strzegomiem i Dobromierzem (Hohenfriedeberg)
5 czerwiec 1744 Fryderyk II. zawiera sojusz ofensywny z Francją
7 czerwiec 1740 Fryderyk II ustanawia Order Pour le Mérite
11 czerwiec 1696 urodził się James Keith, późniejszy feldmarszałek (poległ pod Hohkirch)
12 czerwiec 1758 śmierć księcia Augusta Wilhelma, najstarszego z braci Fryderyka II
18 czerwiec 1757 bitwa pod Kolinem
19 czerwiec 1762 zawarcie pokoju miedzy Rosją a Prusami
22 czerwiec 1740 ostatni publiczny popis "Langen Kerls" przy zwłokach “króla żołnierza”
23 czerwiec 1740 utworzenie regimentu kirasjerów Gardes du Corps
23 czerwiec 1758 bitwa pod Krefeld
23 czerwiec 1760 bitwa pod Kamienną Górą (Landeshut)
25 czerwiec 1752 książę Heinrich poślubia księżnę Wilhelminę von Hessen – Kassel
28 czerwiec 1675 bitwa pod Fehrbellin
28 czerwiec 1744 książę Heinrich otrzymuje zamek Rheinsberg
28 czerwiec 1758 bitwa pod Guntramovicami (Gundersdorf)
30 czerwiec 1758 bitwa pod Domasovem (Domstadl)

1 lipiec 1758 zakończenie nieudanego oblężenia Ołomuńca
3 lipiec 1676 urodził się książę Leopold I von Anhalt-Dessau (Alt Dessauer)
3 lipiec 1792 śmierć księcia feldmarszałka Ferdinanda von Braunschweig
5 lipiec 1778 początek wojny o sukcesje bawarską
6 lipiec 1762 bitwa pod Strugą (Adelsbach)
11 lipiec 1657 urodził się książę elektor Fryderyk III, późniejszy król Fryderyk I
11 lipiec 1700 książę Fryderyk III założył Towarzystwo Wiedzy w Berlinie
13 - 22 lipiec 1760 nieudane oblężenie Drezna
21 lipiec 1762 bitwa pod Burkatowem i Lutomią (Burkersdorf, Leutmannsdorf)
22 lipiec 1741 potyczka pod Rothschloss
23 lipiec 1759 Bitwa pod Kijami (Kay, Palzig)
23 lipiec 1785 Fryderyk II zakłada w Berlinie Niemiecki Związek Książęcy
26 lipiec 1760 zdobycie Kłodzka przez austriacki korpus generała Laudona
28 lipiec 1656 bitwa pod Warszawą z udziałem armii brandenburskiej u boku Szwedów
28 lipiec 1742 pokój w Berlinie, Austria uznaje pruskie prawa do Śląska
30 lipiec - 4 sierpień - nieudane oblężenie Wrocławia przez Austriaków
31 lipiec 1759 bitwa pod Minden

3 sierpień 1722 urodził się August Wilhelm, brat Fryderyka II, którego syn Fryderyk Wilhelm został królem, następcą Fryderyka
3 sierpień 1741 założenie Leibregimentu huzarów
4 sierpień 1762 początek oblężenia Świdnicy przez Prusaków
6 sierpień 1736 następca tronu Fryderyk wprowadza się do zamku Rheinsberg pod Berlinem
12 sierpień 1759 bitwa pod Kunowicami (Kunersdorf)
14 sierpień 1688 urodził się król Fryderyk Wilhelm I
15 sierpień 1758 zbombardowanie i spalenie Kostrzyna przez Rosjan
15 sierpień 1760 bitwa pod Legnicą (Liegnitz)
16 sierpień 1762 bitwa pod Dzierżoniowem (Reichenbach)
17 sierpień 1786 śmierć Fryderyka II w Sanssouci
20 sierpień - 25 wrzesień 1761 założenie obozu umocnionego pod Bolesławicami
23 sierpień 1760 początek drugiego oblężenia Kołobrzegu przez Rosjan
24 sierpień 1759 zmarł Ewald Christian von Kleist, ciężko ranny w bitwie pod Kunowicami
25 sierpień 1758 bitwa pod Sarbinowem (Zorndorf)
25 sierpień 1769 spotkanie cesarza Józefa II z Fryderykiem w Nysie
28 sierpień - 18 wrzesień 1760 udana obrona Kołobrzegu przed Rosjanami
29 sierpień 1756 marsz armii pruskiej na Saksonię, początek wojny siedmioletniej
30 sierpień 1757 bitwa pod Groß-Jägersdorf

1 wrzesień 1717 powstanie Królewskiego Pruskiego Korpusu Kadetów
5 wrzesień 1745 ponowne zdobycie twierdzy Koźle przez Prusaków
7 wrzesień 1757 bitwa pod Ujazdem (Moys), śmierć generała Winterfeldta
15 wrzesień 1761 bitwa pod Gostyniem, zdobycie dużego rosyjskiego konwoju z zaopatrzeniem
16 wrzesień 1753 śmierć Georga Wenceslausa von Knobelsdorff w Berlinie
18 wrzesień 1744 zdobycie Pragi
19 wrzesień 1656 pokój welawski między Brandenburgią i Polską
19 wrzesień 1763 król Fryderyk II kupuje od Johanna Gotzkowskiego manufakturę porcelany
25 wrzesień 1744 urodził się Friedrich Wilhelm, późniejszy król
27 wrzesień 1772 pierwszy rozbiór Polski – Prusy Zachodnie wchodzą w skład Prus
28 wrzesień 1717 wprowadzenie ogólnego obowiązku szkolnego w Prusach
30 wrzesień 1745 bitwa pod Zdarem (Soor)

1 październik 1756 bitwa pod Lobositz
1 październik 1761 zdobycie Świdnicy przez austriacki korpus generała Laudona
3 październik 1758 początek pierwszego oblężenia Kołobrzegu przez Rosjan
7 październik 1641 książę elektor Fryderyk Wilhelm otrzymuje od króla polskiego Prusy Książęce jako lenno
8 październik 1742 Fryderyk II po raz pierwszy nazwany „Wielkim”
12 październik 1762 zdobycie Świdnicy przez pruski korpus generała Tauentziena
14 październik 1758 bitwa pod Hochkirch
16 październik 1726 urodził się Daniel Nikolaus Chodowiecki
16 październik 1756 kapitulacja armii saskiej w obozie umocnionym pod Pirną, po czterdziestodniowym oblężeniu.
16 październik 1757 zagon generała Hadika na Berlin
17 październik 1682 urodził się marszałek Christoph Wilhelm von Kalckstein
20 październik 1740 śmierć cesarza Karola VI w Wiedniu
21 - 30 październik 1760 udana obrona Koźla przed Austriakami
23 październik 1744 kapitulacja regimentu von Kreytzen w Taborze
25 październik 1684 urodził się marszałek Kurt Christoph hrabia Schwerin
29 październik 1762 bitwa pod Freiberg
30 październik 1668 urodziła się Sophie Charlotte, królowa, matka Fryderyka Wielkiego
31 październik 1712 urodził się książę Moritz von Anhalt – Dessau

1 listopad 1741 zdobycie twierdzy w Nysie przez Prusaków
3 listopad 1760 bitwa pod Torgau
4 listopad 1741 zajęcie Wrocławia
5 listopad 1757 bitwa pod Rossbach
6 listopad 1730 wykonanie wyroku śmierci na poruczniku Hansie Hermannie von Katte
8 listopad 1685 Wielki Elektor ogłasza edykt poczdamski
8 listopad 1715 urodziła się Elisabeth Christine von Braunschweig - Bevern, późniejsza żona Fryderyka II
8 listopad 1773 zmarł generał Fryderyk Wilhelm von Seydlitz
12 listopad 1755 urodził się von Scharnhorst, późniejszy generał
12 listopad 1757 zdobycie Świdnicy przez austriacki korpus generała Nadasdy
15 listopad 1748 król Fryderyk II otwiera Invalidenhaus w Berlinie
16 listopad 1797 śmierć króla Fryderyka Wilhelma II
20 listopad 1656 pokój w Labiau między Brandenburgia i Szwecją
20 listopad 1759 bitwa pod Maxen i kapitulacja pruskiego korpusu generała Fincka
22 listopad 1746 Fryderyk II zezwala na budowę katolickiego kościoła w Berlinie
22 listopad 1757 bitwa pod Wrocławiem (Breslau)
23 listopad 1745 bitwa pod Henrykowem Lubańskim (Katholisch Hennersdorf)
24 listopad 1774 Fryderyk II wydaje edykt zabraniający hazardu i gier losowych
25 listopad 1757 kapitulacja pruskiej załogi Wrocławia

5 grudzień 1757 bitwa pod Lutynią (Leuthen)
15 grudzień 1732 urodził się Carl Gotthard Langhans starszy
15 grudzień 1745 bitwa pod Kesselsdorf
16 grudzień 1740 początek 1 wojny śląskiej
16 grudzień 1742 urodził się Gebhard Leberecht von Blücher, późniejszy feldmarszałek
16 grudzień 1761 zdobycie Kołobrzegu przez armię rosyjską
17 grudzień 1712 marszałek Friedrich Wilhelm von Grumbkow został mianowany Generalnym Komisarzem Wojny
18 grudzień 1767 budowa synagogi w Poczdamie
21 grudzień 1757 kapitulacja austriackiej załogi Wrocławia
25 grudzień 1745 zawarcie pokoju w Dreźnie, kończącego 2 wojnę śląską
28 grudzień 1745 uroczyste powitanie króla Fryderyka II w Berlinie, po 2 wojnie śląskiej