czapki żołnierzy regimentu: po lewej grenadierskia, po prawej fizylierska (rys. Hans Bleckwenn)