Żołnierze batalionu grenadierów Menteuffel (kompanie grenadierskie regimentów von Kurssel i von Kreytzen) odpierają atak cesarskich regimentów Puebla, Ahrenberg i Alt Wolfenbuettel w bitwie pod Wrocławiem, 22 listopada 1757 r. (rys. Gustav Dorn)