Hochkirch, 250 rocznica bitwy. Modlitwa przed bitwą.