Sarbinowo, 250 rocznica bitwy. Armia pruska wkracza na pole bitwy.